Voorbeelden
 

 

Home

Overheid
Bedrijf
Particulier
Gratis 1e gesprek
Tarieven
Voorbeelden
Algemene voorwaarden
Wie zit er achter ?
Contactgegevens
Disclaimer
Feedback

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van opdrachten, die recent en in een wat verder verleden zijn uitgevoerd.

Bedenk wel: het is slechts een greep uit een veelheid van uitgevoerde opdrachten, die is bedoeld om de veelzijdigheid van ons adviesbureau te onderstrepen.

bulleteen evaluatie van de eerste vier jaar werken met het duale bestuurssysteem bij middelgrote gemeente in de Randstad
bulletvervangen van raads- en commissiegriffiers tijdens een vacature- of ziekteperiode
bullethet adviseren over afschaffing van overbodige regels en het verhogen van de juridische kwaliteit
bullethet ontwikkelen van modeldocumenten voor een beroepsvereniging (functiebeschrijving, instructie, organisatieverordening en mandaatbesluit)
bullethet adviseren van een particulier bij een klacht tegen een gemeentebestuur over een geweigerde grondverkoop
bullethet actualiseren van alle vergunningen brandveilig gebruik in een gemeente
bullethet optreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen
bullethet opstellen van diverse nieuwe verordeningen en beleidsregels
bullethet juridisch en beleidsmatig toetsen van voorstellen uit de gehele organisatie (juridische controlfunctie)
bullethet vervangen van de secretaris van de adviescommissie bezwaarschriften (soms betrof dit alleen het opstellen van de adviezen, soms betrof het de volledige procedure vanaf de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift)
bullethet vertegenwoordigen van bestuursorganen bij hoorzittingen en zittingen van rechtbank en Raad van State
bullethet inventariseren van en adviseren over de afhandeling van diverse bezwaren- en klachtenprocedures rond één inwoner
bulleteen advies over afwijkingen van de brandveiligheidvoorschriften bij een groot kantoorgebouw
bulleteen advies en een verweerschrift over diverse bezwaar- en beroepsprocedures rondom een verzoek om handhavend op te treden tegen gebruik van panden in strijd met het bestemmingsplan
bullethet opstellen van en adviseren over bestuursdwangbesluiten
bullethet analyseren van en adviseren over diverse juridische vraagstukken, zoals een parkeerschijfzone, een eendenkooi, het visrecht en de sluiting van een growshop annex coffeeshop
bullethet opstellen van een advies over de werkgeversrol van de gemeenteraad t.a.v. de raadsgriffie(r)

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@berkeveld.org.
Copyright © 2007 Juridisch Adviesbureau Berkeveld
Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2008