Gratis 1e gesprek
 

 

Home

Overheid
Bedrijf
Particulier
Gratis 1e gesprek
Tarieven
Voorbeelden
Algemene voorwaarden
Wie zit er achter ?
Contactgegevens
Disclaimer
Feedback

Als u contact met ons zoekt, maken wij een afspraak voor een 1e gesprek. Tijdens dat gesprek brengen wij uw situatie samen met u in beeld.

Dit gesprek duurt maximaal een uur. Wij brengen daarvoor geen kosten in rekening, tenzij het gesprek niet in Zwolle kan plaatsvinden. In dat geval maken wij vooraf met u een afspraak over de reiskosten.

Aan het eind van het gesprek maken wij een inschatting van de benodigde tijd voor het uitvoeren van uw mogelijke opdracht en van de kosten, die wij daarvoor in rekening brengen.

Pas daarna besluit u of u ons een opdracht verstrekt, die wij u eerst schriftelijk ter instemming voorleggen.

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@berkeveld.org.
Copyright 2007 Juridisch Adviesbureau Berkeveld
Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2008